Jogi nyilatkozat

1. A Szolgáltató

1.1 A www.olahtamas.com cd, könyv webáruházat az OT- Tréning Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.
1.2 A Szolgáltató adatai:
Képviselő: Olah Tamás
Székhely: 1157 Budapest, Zsókavár u. 39. IX/36
Telefon: 06-70-363-7678
Email: info@olahtamas.com
Nyilvántartva: Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-988385
Adószám: 23149766-2-42
Email cím: info@olahtamas.com

2. A szolgáltatás igénybevétele

2.1 A megrendelések leadása az OT-Tréning Kft cd sorozat és könyv webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.olahtamas.com webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
2.2 Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. E kötelezettség teljesítése azonban nem mentesíti a Szolgáltatót az esetleges szerződésszegés egyéb következményei alól.
2.3 A Szolgáltató a felhasználó megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül köteles visszaigazolni. Amennyiben fenti határidőben Szolgáltató a megrendelést nem igazolja vissza, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
2.4 A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.
2.4.1 A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül.
2.4.2 Kézhezvétel alatt házhoz szállítás esetén a futártól való átvétel napja értendő.
2.4.3 A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.
2.4.4 A termékeket csak sértetlen állapotban a számla, vagy annak másolata ellenében áll módunkban visszavenni.
2.4.5 Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint, ha a termék csomagolását a Megrendelő felbontotta.
2.4.6 Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.
2.4.7 A sértetlen termék visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli. Az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.
2.4.8 Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a Megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként a Szolgáltató elengedett a házhoz szállításkor.
2.4.9 A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával a Vevő a saját költségén küldi vissza a Szolgáltató címére. Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató köteles 30 napon belül visszatéríteni Vevőnek a vételárat. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
2.5 A Szolgáltató, mint eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
2.6 Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vevő választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
2.7 Az OT- Tréning Kft. megtesz mindent azért, hogy a www.olahtamas.com weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
2.8 Amennyiben rendszerhiba miatt valamely termék ára hibásan jelenik meg a weboldalon, vagy a megrendelés visszaigazolásában hibásan szerepel, úgy Szolgáltató értesíti erről a Vevőt, és az ilyen megrendeléseket semmisnek veszi.
2.9 A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

3. Adatvédelem

Adatkezelési Tájékoztató

4. A termékekről

4.1 A www.olahtamas.com weboldalon megrendelhető könyveket és cd sorozatokat eredeti formájukban adjuk közre. A könyvek a szerzőik megfigyeléseit és kutatásait örökítik meg, nem pedig a szerző, a kiadó, az OT- Tréning kft. vagy bárki más ígéreteit tartalmazzák.
4.3 A weboldalon a könyvekhez, cd sorozatokhoz írt termékleírások az üzemeltetők saját és mások személyes tapasztalatain alapulnak, és semmiképpen sem foghatók fel ígéretnek a Szolgáltató részéről. A termékekből szerezhető előnyeinek megtapasztalásához az egyén elkötelezett részvételére van szükség, mivel ezek csak a saját erőfeszítései árán valósíthatók meg. Ám mivel ehhez az egyén saját erőfeszítése szükséges, ezért semmilyen előnyre nem vállal garanciát a Szolgáltató.
4.4 A Vevő tudomásul veszi, hogy semmilyen reklamációval, kártérítéssel nem élhet, amennyiben valamely könyv(ek) megvásárlása után nem ér el javulást a saját vagy más(ok) életében. Tudomásul veszi, hogy a könyvekben található adatok és eljárások működőképessége azon múlik, hogy mennyire képes alkalmazni azokat a saját vagy mások életére.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
5.2 A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
5.3 A felhasználó az 5.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ezt az info@olahtamas.com címre küldött levéllel teheti meg. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
5.4 Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, az info@olahtamas.com címen.

6. Számlázás

Szolgáltató postai úton papíralapú számlát, vagy e-mailben elektronikus számlát küld!
FIGYELEM! AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA NEM HARAP!
A mi szolgáltatónk tárolja 8 évig a számlát, amihez saját számlafiókot kap, belépési kódokkal. Tehát Önnek NEM kell
CD-re kiírnia!
6.1 A weboldalon vásárolt bármely termék vagy szolgáltatás esetén a Vevő tudomásul veszi, és beleegyezik, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát bocsáthat ki, és Vevő belegyezik, hogy befogadja az elektronikus számlát. A számlák időpecséttel ellátottak, és a Számlaközpont E-számla rendszerén keresztül történnek, ahol 8 évig tárolják a Vevő számára a számlát.

A számla használata:
1. Letölti a magyar Acrobat Reader, vagy frissíti itt: http://get.adobe.com/reader/
letöltés előtt célszerű a magyar változatot választani

2. Megnyitja a tanúsítványtelepítő leírás oldalt itt: http://www.szamlakozpont.hu/alairasimportalas

3. Kattint a szállítói tanúsítvány telepítő linkre, itt: http://www.szamlakozpont.hu/certificates/szamlakozpont.cer

4. Végigcsinálja a 2 pontban olvashatóakat.

5. Ezzel az aláírás telepítés kész, az Acrobat Reader nem jelez hibát.

7. Joglemondás

7.1 A Felhasználó vagy Vevő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.
7.2 Vevő lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni Szolgáltatót, ha a szolgáltatás során vagy a Termékek használata során Vevő megsérül, bármilyen testi baj, kár, stb. éri. Vevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.

Pin It on Pinterest

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com